Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ : ΖΗΤΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ


«Πολύ γόνιμα» χαρακτήρισε ο προεδρεύων πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, Γρηγόρης Τσάλτας, τα αποτελέσματα των εργασιών της 72ης Συνόδου των Πρυτάνεων, η οποία ολοκληρώθηκε αργά χθες το βράδυ με την έκδοση ψηφίσματος. Εκ μέρους του υπουργείου Παιδείας παρέστησαν στη Σύνοδο ο υφυπουργός Παιδείας, Θόδωρος Παπαθεοδώρου, και ο γενικός γραμματέας, Θανάσης Καλαϊτζής.

Στο ψήφισμά τους οι πρυτάνεις διαπιστώνουν «αδυναμία ακόμη και της στοιχειώδους λειτουργίας του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου» εξαιτίας του νέου θεσμικού πλαισίου και της οικονομικής κρίσης, καθώς και «ασάφεια και σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ αφενός των πρυτανικών Αρχών και της Συγκλήτου και αφετέρου των Συμβουλίων των Ιδρυμάτων που αναφύονται σε ακαδημαϊκά, διοικητικά και ερευνητικά θέματα».
Οι πρυτάνεις ζητούν άμεση τροποποίηση του νόμου, για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία των Πανεπιστημίων, ενώ επαναλαμβάνουν τη διαφωνία τους στην αυτοδίκαιη διαγραφή των φοιτητών που, όπως τονίζουν, παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα των ενδιαφερομένων και δημιουργεί κοινωνικό πρόβλημα, δεδομένου ότι αφορά το 1/3 των φοιτούντων.
Στο ψήφισμα επισημαίνεται επιπλέον ότι η δραστική μείωση της χρηματοδότησης είχε ως αποτέλεσμα να περισταλεί δραματικά η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και τις ηλεκτρονικές πηγές βιβλιογραφίας και να αποδυναμωθεί ακόμα και από τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις της η λειτουργία του Πανεπιστημίου.
Ασκείται, επίσης, κριτική στο σχέδιο «Αθηνά» από το οποίο"αναδείχθηκαν τα προβλήματα έλλειψης διαδικασιών και χρήσης δεδομένων και παρουσιάστηκε το παράδοξο του καθορισμού Σχολών και κατευθύνσεων τμημάτων μονομερώς από το υπουργείο".
Οι πρυτάνεις υπενθυμίζουν επιπλέον ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο παράγει σήμερα πάνω από το 80% της έρευνας και της καινοτομίας, γεγονός που «επιβάλλει τη συμμετοχή του στον στρατηγικό σχεδιασμό των θεματικών προτεραιοτήτων της έρευνας ή στον σχεδιασμό της "έξυπνης εξειδίκευσης" των περιφερειών της χώρας (νέο "ΕΣΠΑ" 2014-2020)».
Ως προς την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου των πανεπιστημίων, οι πρυτάνεις σημειώνουν ότι τα πανεπιστήμια μπορούν με την υποστήριξη απαραίτητου οριζόντιου προγράμματος ΕΣΠΑ, να διευρύνουν την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσοντας διεπιστημονικά, διαπανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα και διδακτορικές σπουδές, θερινά σχολεία και άλλες δραστηριότητες.
Ο πρύτανης του Πενεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Παναγιωτάκης, τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες, το πανεπιστήμιο θα παραμείνει όρθιο με τη στήριξη του υπουργείου.
«Ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική σύνοδος σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τα πανεπιστήμιά μας» υπογράμμισε η πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Αναστασία Σαλή - Παπασαλή, η οποία θα αναλάβει την προεδρία της Συνόδου των πρυτάνεων για το προσεχές τετράμηνο.
newsbomb.gr