Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Η INTRASOFT


Σε λειτουργία τέθηκαν από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ δύο νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των συνταξιούχων των οποίων τα στοιχεία ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ δεν είναι καταχωρημένα στα αρχεία του. Οι υπηρεσίες αφορούν τμήμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ, του οποίου ανάδοχος είναι Intrasoft. Οι υπηρεσίες λειτουργούν στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr) με στόχο να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των συνταξιούχων με την προσέλευσή τους στα κατά τόπους υποκαταστήματα.