Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

17 : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

17 ΙΟΥΝΙΟΥ: Παγκόσμια Ημέρα κατά της ερημοποίησης

Νερό πηγή ζωής για τα νησιά μας: Κάτι παραπάνω από ένα πολύτιμο φυσικό αγαθό, δομικό στοιχείο του σύμπαντος και πρωταγωνιστής στο έργο της ζωής

Σύμφωνα με τους επιστήμονες το 35% της ανατολικής Ελλάδας εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης - “νέκρωση” δηλαδή των εδαφών σε αρκετά νησιά του Αιγαίου, ενώ για το 49% ο κίνδυνος είναι ορατός. Με λίγα λόγια προβλέπεται ότι η ξηρασία θα πλήξει τη μεσογειακή λεκάνη τις επόμενες δεκαετίες. Οι κλιματικές αλλαγές είναι εδώ και η μείωση των βροχοπτώσεων είναι μια πραγματικότητα, ενώ ο αριθμός των πλημμυρών συνεχώς αυξάνει.

Δυστυχώς όμως ακόμα δεν «προσέχουμε για να έχουμε». Αντίθετα, εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε το νερό ως έναν ανεξάντλητο φυσικό πόρο, τον οποίο διαχειριζόμαστε σπάταλα και χωρίς σοφία, ρυπαίνοντας ή μολύνοντας διαρκώς,  ιδίως στη γεωργία που απορροφά το 86% των διαθέσιμων πόρων. Η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα συνεχώς μειώνεται και οι γεωτρήσεις φθάνουν πλέον σε διπλάσιο βάθος από ό,τι πριν από μία 20ετία. Η άντληση του νερού είναι ανεξέλεγκτη, η οποία, εκτός από μείωση των αποθεμάτων, προκαλεί και το φαινόμενο της υφαλμύρωσης. Τη στιγμή επίσης που σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχει επικρατήσει η στάγδην άρδευση στη γεωργία, εμείς ακόμη ποτίζουμε με τα “κανόνια”.

Ιδιαίτερα για τα νησιά του βορείου Αιγαίου:
·         Έχει καθυστερήσει η συγκρότηση περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης του νερού για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως η αχρήστευση γεωργικών εδαφών, η καταστροφή δασικών οικοσυστημάτων, η υφαλμύρωση, η καταστροφή υγροτόπων.  
·         Δεν υπάρχει υπεύθυνη περιφερειακή δασική πολιτική. Ακόμη και οι δασικές πυρκαγιές, όπως αυτές που έπληξαν πέρσι τα νησιά μας, αντιμετωπίζονται κυρίως εκ των υστέρων και όχι προληπτικά.
·         Δεν έχουμε συντάξει σχέδια αντιμετώπισης των έντονων πλημμυρικών φαινομένων και της ξηρασίας.
·         Κλείνουμε τα μάτια σε καταστροφικές ασύδοτες δραστηριότητες όπως η υπερβόσκηση, οι εκχερσώσεις, οι εμπρησμοί. Ειδικά η περίπτωση της υπερβόσκησης για τα νησιά μας δεν αντιμετωπίζονται οι αιτίες κυρίως γιατί εμπλέκονται πλαστές κοινοτικές επιδοτήσεις.
·         Προωθούνται μεγάλα έργα με πλημμελή σχεδιασμό και κλείνουμε τα μάτια στην ασυδοσία της διάνοιξης δρόμων παντού, όπως για παράδειγμα μέσα από το σχέδιο ανάπτυξης ΒΑΠΕ της Ρόκας – Ibedrola σε Λήμνο, Λέσβο και Χίο
·         Δεν έχει προωθηθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών. 

Επειδή πιστεύουμε πως δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες καθυστερήσεις, προτείνουμε:
-      Πιο αυστηρή προστασία των υδροφόρων, οι οποίοι τροφοδοτούν την ύδρευση
-      Δρομολόγηση μικρών έργων ταμίευσης επιφανειακών νερών (υδατοδεξαμενές) σε τοπικό επίπεδο.
-      Τιμολογιακή πολιτική με βάση το κριτήριο ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν αλλά βασικό αγαθό. Εφαρμογή πολιτικών μείωσης της κατανάλωσης. 
-      Έλεγχο στις αντλούμενες ποσότητες νερού με επιστημονικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι υπεραντλήσεις και τα φαινόμενα υφαλμύρωσης ή το στέγνωμα στις κοίτες των ποταμών.
-      Μελέτη της βοσκοϊκανότητας των νησιών μας. Πολιτικές κατά της υπερβόσκησης  
-      Προτεραιότητα στη διάσωση υγροτόπων που απειλούνται με αποξήρανση
-      Ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση


Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούμε την κυβέρνηση αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών μας να συντάξουν και εκτελέσουν κατάλληλες πολιτικές και σχεδιασμό με στόχο να μειώνεται η τρωτότητα από την κλιματική αλλαγή, να αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα ξηρασίας όπως οι πυρκαγιές, οι ραγδαίες βροχοπτώσεις και η κακή διαχείριση της γης.
Για τους Οικολόγους Πράσινους  το έδαφος, το νερό, οι δασικές εκτάσεις και τα δάση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δημόσια αγαθά. Όσο καθυστερούμε όλο και ακριβότερα θα πληρώνουμε τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες.