Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

"ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ " ΣΤΗΝ ΕΡΤ


Με  απόφαση των  Σίμου Κεδίκογλου και κ. Γιάννη Στουρνάρα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  γίνεται σαφές ότι   την «επόμενη ημέρα» της ΕΡΤ θα αναλάβει «ειδικός διαχειριστής».
Στην απόφαση αναφέρεται ότι θα διοριστεί «ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής», ο οποίος θα διαχειριστεί «το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται» στο Δημόσιο «μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα».
«Κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης», αναφέρεται στη νέα απόφαση, «ο ειδικός διαχειριστής ασκεί τα δικαιώματα, παρακολουθεί τις εκκρεμότητες, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις, προβαίνει σε καταγραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και γενικά παρακολουθεί και χειρίζεται όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις του Δημοσίου ως διαδόχου της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της».
«Αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης είναι η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχεί ρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών» σημειώνεται στην απόφαση.
 aftodioikisi.gr