Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

AKOMH KAI ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε βιομηχανίες ακόμη και αυθημερόν, φιλοδοξεί να πετύχει η κυβέρνηση μέσα από νέο νόμο που καταπολεμεί τη γραφειοκρατία, την πολυνομία και τη διαφθορά.

Ακόμη και αυθημερόν οι αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων
Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Γιώργος Στεργίου παρουσίασαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου τις βασικές αρχές του νέου στρατηγικού πλαισίου απλοποίησης της αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
Οπως εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης σκοπεύει μέχρι το τέλος του χρόνου να ετοιμάσει και να ψηφίσει νομοσχέδιο που θα φέρνουν τα πάνω - κάτω στο καθεστώς της αδειοδότησης των μεγάλων επιχειρήσεων. Βέβαια, όπως προκύπτει και από τον ίδιο η εξειδίκευση του νέου νόμου αναμένεται στο 2014.
Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο μεταρρύθμισης αφορα σε τύπους άδειας όπως τις άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, ίδρυσης επιχειρήσεων, τις περιβαλλοντικές και τις ειδικές άδειες. Αφορά επίσης σε κλάδους όπως τις βιομηχανικές και εξορυκτικές δραστηριότητες, τις υδατοκαλλιέργειες, τα λιμενικά έργα, τα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών και τα επιχειρηματικά πάρκα.
Τέσσερις είναι οι αλλαγές:
1. Εισάγεται το σύστημα "δήλωσης συμμόρφωσης" των επιχειρήσεων. Η επιχείρηση με μία υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ό,τι εφαρμόζει τη νομοθεσία θα μπορεί να ξεκινά τη δραστηριότητά της.
2. Μεταθέτονται οι έλεγχοι από το στάδιο παροχής της άδειας στο στάδιο λειτουργίας της κάθε δραστηριότητας.
3. Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιημένους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με βάση συγκεκριμένα πρότυπα προδιαγραφών, οργάνωσης και λειτουργίας.
4. Θα ιδρυθεί ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας.
Ο υπουργός Ανάπτυξης, είπε ότι η κυβέρνηση θα είναι σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρεις, τον Οκτώβριο οπότε και η παγκόσμια τράπεζα θα παρουσιάσει έκθεση με τις διαδικασίες που πρέπει να καταργηθούν για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων.
Ο κ. Χατζηδάκης περιέγραψε και τα προβλήματα που υπάρχουν στην ίδρυση των επιχειρήσεων και είναι:
1. Η πολύπλοκη νομοθεσία. Υπάρχουν 47 σχετικοί νόμοι, 11 προεδφρικά διατάγματα, 19 υπουργικές αποφάσεις, 145 βασιλικά, υγειονομικά και πολεοδομικά διατάγματα και 115 ρυθμίσεις γενικούς ενδιαφέροντος.
2. Η διαφθορά.
3. Η περιορισμένη χρήση νέων τεχνολογιών στο δημόσιο.
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι μία βιομηχανία θα έπρεπε να παίρνει την άδεια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε 82 μέρες αλλά την παίρνει ακόμη και μετά 368 ημέρες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
ethnos.gr