Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟ ΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ


Μέσα σε ένα πλέγμα αδυναμίας εκπλήρωσης επιχειρηματικών υποχρεώσεων και στενότητας ρευστότητας, που αντιμετωπίζουν πολλές Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις, η αιφνιδιαστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία καταργούνται οι δόσεις στην εξόφληση επιπλέον φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που βεβαιώνονται μετά από φορολογικούς ελέγχους και ο φορολογούμενος θα πρέπει να καταβάλει ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου, θα οδηγήσει πλήθος  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ένα βήμα πριν το λουκέτο. 
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας εκφράζει την έντονη αντίθεση του με την συγκεκριμένη αλλαγή τη δεδομένη χρονική στιγμή και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά ζητά τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος το οποίο παρείχε  τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις έστω και δύσκολα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να μην προστίθενται στην ήδη μεγάλη λίστα των οφειλετών του Δημοσίου.
Η Διοίκηση του ΒΕΑ κάνει έκκληση στο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να επικρατήσει η λογική και όχι επιλογές που οδηγούν στον αφανισμό της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και ταυτόχρονα να προβληματιστούμε όλοι για την επιτυχία των μέχρι σήμερα  ακολουθούμενων πολιτικών, τα αποτελέσματα των οποίων μας οδηγούν στην άμεση αναθεώρησή τους.