Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

"H ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ TOC-TOC "

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΒΕΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΉΣ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ  
tok-toc.».
(στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου TOK-TOC, συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα INTERREG IVC)

Την υλοποίηση μιας πρωτοποριακής διακρατικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμβάλει στην ομαλή εξωοικογενειακή μεταβίβαση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας κ.  Παύλος Ραβάνης, κατά την διάρκεια ειδικού εργαστηρίου στο ΒΕΑ, παρουσία εκπροσώπων άλλων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην πλατφόρμα.
Από την επόμενη εβδομάδα θα μπορούν οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να μεταβιβάσουν την επιχείρηση τους ή να αγοράσουν κάποια να μπουν στην ιστοσελίδα www.tok-toc.biz και να αναρτήσουν την αγγελία τους ΔΩΡΕΑΝ.
Σύμφωνα με τον κ. Ραβάνη, η πρόκληση είναι μεγάλη καθώς οι επιχειρηματίες επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της επιχείρησής τους, να σώσουν τη γνώση που αποκτήθηκε με τόσο κόπο από τους ίδιους και τους εργαζόμενους στην εταιρεία και να διερευνήσουν εναλλακτικές λύσεις για τη μελλοντική απασχόλησή τους.
Παρουσιάζοντας τη διαδικτυακή πλατφόρμα, που κατασκεύασε ο  Δρ. Χρήστος Τζώρτζης, αναπληρωτής καθηγητής στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ο υπεύθυνος της ομάδας διαχείρισής της επισήμανε ότι, για όσους το επιθυμούν, αν και στα αγγλικά, η διαδικασία εγγραφής είναι ιδιαίτερα απλή , ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα εξυπηρέτησης των επιχειρηματιών από εξειδικευμένο γραφείο στο ΒΕΑ. Μάλιστα η ιστοσελίδα θα έχει τη δυνατότητα, αφού συγκεντρώνει τις αγγελίες με τις υποψήφιες αγοραπωλησίες, να υποδεικνύει ποιες είναι οι πλέον συμφέρουσες.
Ο καθηγητής- οικονομολόγος του Αμερικάνικου Κολεγίου Ελλάδος Δρ. Οδυσσέας Κατσαϊτης, ανέφερε ότι γίνονται ετησίως περίπου 15.000- 20.000 μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους αποτυγχάνουν με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται ο παραγωγικός ιστός της χώρας με απώλεια κεφαλαίων, τεχνογνωσίας και πελατολογίου. Σύμφωνα με τον κ. Κατσαϊτη δεν αρκεί μόνο η γνώση για την μεταβίβαση μιας επιχείρησης εντός της οικογένειας, αλλά το ενδιαφέρον και οι ικανότητες της επόμενης γενιάς για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της.
Συνοψίζοντας ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΒΕΑ  κ. Δημήτριος Τσάτσος επισήμανε ότι  το ΒΕΑ, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου TOK-TOC, συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα INTERREG IVC, υλοποιεί πρωτοβουλίες καθοριστικής σημασίας τόσο για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και για τη βιώσιμη συνέχεια τους στον χρόνο, συνεισφέροντας παράλληλα στην απασχόληση των νεότερων γενεών εργαζομένων.
Το έργο
TOK-TOC επιδιώκει να προβάλει με σαφήνεια τα παρακάτω χαρακτηριστικά που αποτελούν τον  πυρήνα της ταυτότητάς του:
·        Τον προβληματισμό για τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων με εικόνες του 21ου αιώνα  που δείχνουν τη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στο χρόνο.
·        Την διασύνδεση, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, των επιχειρηματιών πωλητών –αγοραστών τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
·          Τη στενότερη σύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με τους τοπικούς εταίρους που εμπλέκονται στην επιχειρηματική μεταβίβαση (Περιφέρειες, δήμους, τράπεζες, πανεπιστήμια, μέσα μαζικής ενημέρωσης) αλλά και με αντίστοιχους του Εξωτερικού.