Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 2014


Σε εφαρμογή το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από το 2014
Στην πιλοτική εφαρμογή του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» από το 2014 προχωρά καταρχάς η Κυβέρνηση, σύμφωνα με την ενημέρωση, που έκαναν σχετικά με το πρόγραμμα στη Βουλή, τόσο ο Υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, όσο και ο Υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας στην Ημερίδα των Επιτροπών Οικονομικών & Κοινωνικών Υποθέσεων και της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. 
Όπως διευκρίνισε ο κ. Βρούτσης, «το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε δύο περιοχές της χώρας, με αρχικό προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ και με στόχο το 2015 να διευρυνθεί σε όλη την Ελλάδα ως βασική κοινωνική παρέμβαση πλήρους εφαρμογής». 
Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι, «η κοινή παρουσία των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών αποδεικνύει την κυβερνητική βούληση», διότι όπως είπε, «ο ένας εφαρμόζει κι ο άλλος χρηματοδοτεί». 
Απευθυνόμενος προς τον παριστάμενο Υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, ο Υπουργός Εργασίας είπε: «Κι αυτό είναι το στοίχημα κύριε Υπουργέ. Η χρηματοδότησή σας το 2015, για να κάνουμε αυτή τη θεμελιακή αλλαγή».
Το πρόγραμμα - όπως συγκεκριμενοποίησε ο Υπουργός Εργασίας - θα απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες μεγάλης φτώχειας, σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής στον συγκεκριμένο τομέα, με άξονες την επαρκή εισοδηματική στήριξη, τη διαμόρφωση αγορών εργασίας, που προωθούν την ένταξη των ανθρώπων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας και την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.
Σε ό,τι αφορά, ωστόσο, στην ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών, τόσο στην εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όσο και στο σύνολο της κοινωνικής πολιτικής, ο κ. Στουρνάρας έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι, «ο ρόλος του δεν είναι μόνο η έγκριση των πιστώσεων». 
Το βασικό πλαίσιο, με βάση το οποίο θα προχωρήσει η πιλοτική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, έθεσε ο Υπουργός Οικονομικών και αυτό «διότι», όπως επισήμανε, «ένα από τα σοβαρότερα εμπόδια για την ορθή στόχευση της κοινωνικής πολιτικής είναι ο κίνδυνος το δηλωθέν εισόδημα των αιτούντων να εμφανίζεται χαμηλό, όχι λόγω πραγματικής ανάγκης αλλά λόγω φοροδιαφυγής». 
Σημαντικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση θα είναι η πλήρης λειτουργία του περιουσιολογίου. «Το περιουσιολόγιο θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο ενάντια στη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Τα έσοδα από αυτές τις πηγές θα δώσουν την απαραίτητη ευρωστία στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας να ασκηθούν πιο ενεργές κοινωνικές πολιτικές. Η δεύτερη συνεισφορά του περιουσιολογίου θα είναι η δυνατότητα να προχωρήσουν προνοιακές πολιτικές με τον βέλτιστο τρόπο, καθώς οι τελικοί δικαιούχοι των κοινωνικών προγραμμάτων δεν θα αναδεικνύονται μόνο βάσει της φορολογικής δήλωσης αλλά βάσει της πραγματικής οικονομικής τους κατάστασης» είπε ο Υπουργός Οικονομικών. 
Πρόσθεσε πάντως ότι «το περιουσιολόγιο, ακόμη και στην πλήρη εφαρμογή του δεν είναι πανάκεια. Τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με εξισώσεις και πληροφοριακά συστήματα. Γι΄ αυτό θα είναι πάντα απαραίτητο ένα σοβαρό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες με συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία θα εντοπίζουν το πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα ακόμα και όταν αυτό συγκαλύπτεται ή δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμο».

epoli.gr