Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

ΜΕΙΩΣΗ 2,3% ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.390,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.446,4 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας μείωση 2,3%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2012 - Σεπτεμβρίου 2013 παρουσίασε αύξηση 9,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012.
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε στο ποσό των 4.015,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.729,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%. Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2012 - Σεπτεμβρίου 2013 παρουσίασε μείωση 0,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012.
http://left.gr/news