Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 4ης ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013


1. H Tέταρτη Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV IV) διεξήχθη από τις 22 έως τις 23 Οκτωβρίου 2013 στην Νυρεμβέργη με κεντρικό θέμα «Ο Δήμος του Μέλλοντος».
2. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ανάπτυξη και εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δήμων και περιφερειών της Γερμανίας και της Ελλάδας. Οι συζητήσεις για επίκαιρα θέματα έδειξαν, τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών. Για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων η προσπάθειά τους είναι κοινή. Οι συνεργασίες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας που εδραιώθηκαν στα πλαίσια της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης εκτιμώνται ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές και πρόκειται να συνεχιστούν σ’ όλα τα επίπεδα. Ο Ελληνογερμανικός διάλογος εκφράζει την ιστορική φιλία των δύο χωρών και αποτελεί μια πρωτότυπη προσέγγιση στην Ευρώπη.
3. Οι οργανώσεις της ΤΑ των δύο χωρών θεωρούν ότι η Ελληνογερμανική Συνέλευση μπορεί να αποτελέσει ένα κομμάτι πρακτικής και εφαρμοσμένης επικουρικότητας και αλληλεγγύης που αποτελεί το θεμέλιο για μια ευρεία συνεργασία στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για έναν νέο δρόμο στην Ευρώπη που φέρνει κοντά τους ανθρώπους στο πιο θεμελιώδες επίπεδο. Αυτός ο δρόμος είναι η πορεία μας προς το μέλλον.
4. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση μας ενώνει σε όλα τα επίπεδα, πέραν των γεωγραφικών και πολιτικών συνόρων. Αντιπροσωπεύει τη δυναμική της Ελληνογερμανικής συνεργασίας, την πρωτοβουλία και δράση των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών. Η δεύτερη φάση των συναντήσεων των δημάρχων θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης και στην αποδόμηση των εκατέροθεν προκαταλήψεων, καθώς επιβεβαιώνει τη σταθερή μας προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα. Συνεπώς, θα πρέπει να είναι κοινός στόχος, η διαδικασία προσέγγισης να εντατικοποιηθεί έως την επόμενη, Πέμπτη Ελληνογερμανική Συνέλευση.
5. Η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι και για τις δύο πλευρές απολύτως αναγκαία. Και οι δύο πλευρές θεωρούν πως τον πυρήνα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης αποτελεί η ανταλλαγή μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών δημάρχων. Η συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας επιταχύνθηκε πολύ γρήγορα. Τα δύο «Γραφεία Δημάρχων» στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκαν σε κεντρικά σημεία συνάντησης αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης και από τις δύο πλευρές. Τα γραφεία καλό θα ήταν να στελεχωθούν προσεχώς από μεικτές αντιπροσωπείες με αιρετό πολιτικό υπεύθυνο. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν αντίστοιχα «Γραφεία Δημάρχων» στη Γερμανία υπό την εποπτεία των αντίστοιχων γερμανικών ενώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
6. Οι συνεργασίες για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα αναπτύσσονται και είναι κοινώς αποδεκτές. Τους τελευταίους μήνες η διαδημοτική ανταλλαγή έχει αναπτύξει μια μεγάλη δυναμική και πλέον έχουν υπάρξει 100 συναντήσεις σε 26 δήμους και περιφέρειες. Νέες συνεργασίες αναπτύχθηκαν στην Νυρεμβέργη και άλλες τόσες θα δρομολογηθούν μέχρι την Πέμπτη Ελληνογερμανική Συνελεύση την επόμενη χρονιά. Ο αριθμός των συνεργασιών προβλέπεται το 2014 να διπλασιαστεί. Αυτό θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ των δύο χωρών.
7. Οι Έλληνες και Γερμανοί δήμαρχοι συμφώνησαν στις αρχές και κατευθύνσεις της οργάνωσης και δομής της μελλοντικής συνεργασίας τους. Συνεπώς, ολοκληρώθηκε η πιλοτική φάση της συνεργασίας και θα ακολουθήσει η 2η φάση, με σκοπό, τη δημιουργία πρότυπων δράσεων σ’ όλη την χώρα, με πιο συγκεκριμένη και ουσιαστικότερη στόχευση, και πιο απτά αποτελέσματα.
8. Και οι δύο πλευρές χαιρετίζουν τη συνειδητή επιλογή για ουσιαστική αποκέντρωση που αποτελεί προϋπόθεση για μια ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Οι εμπειρίες δείχνουν σαφώς ότι η συνεργασία μας είναι πιο αποδοτική εκεί όπου υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία και γνώση των αναγκών. Με τον τρόπο αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να γίνει η κινητήρια δύναμη για τον «Δήμο του Μέλλοντος».
9. Οι συναντήσεις οδήγησαν σε συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες κατά το επόμενο έτος θα εξειδικευτούν περεταίρω και θα υλοποιηθούν με συνέπεια. Οι δράσεις αφορούν στο σύνολο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως: τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και δημόσιων αγαθών όπως το νερό, την ενέργεια, τις υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, υπηρεσίες για τους νέους και τα άτομα τρίτης ηλικίας, την κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία, τον τουρισμό, την πολιτική προστασία, τις δράσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και την οργάνωση των δομών της ΤΑ, καθώς και τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.
10. Ενόψει της δραματικά υψηλής ανεργίας των νέων θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια προκειμένου να προσφέρουμε στους νέους μια ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση. Η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης με το δυαδικό σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και με τις δυνατότητες μαθητείας στην Γερμανία, μπορεί να προσφέρει μια προοπτική που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Για αυτό υπάρχει ανάγκη να προσφερθεί άμεση εκπαίδευση στους νέους, ώστε να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας για αυτούς. Με τις εξαιρετικά μεγάλες μεταρρυθμίσεις που ήδη υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα ενισχύθηκαν οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών και δίνονται περεταίρω κίνητρα για επενδύσεις.
Είναι προφανές ότι οι πολιτικές ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την προσέλκυση επενδύσεων, η οποία προϋποθέτει τη δημιουργία και διασφάλιση ενός ασφαλούς οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η βιωσιμότητα του χρέους της χώρας. Η λύση αυτού του προβλήματος αποτελεί προϋπόθεση για μια οικονομική ανάπτυξη. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα καλούνται όπως αναλάβουν κατάλληλες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατευθυνση.
11. Οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι η εμπιστοσύνη και η συναδερφικότητα, ενισχύουν την οικονομική συνεργασία. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις δύο χώρες θα ενθαρρυνθούν να προχωρήσουν σε συνεργασίες. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση επιθυμεί να προωθήσει τις οικονομικές δυνατότητες που έχουν δήμοι και περιφέρειες και να αξιοποιήσει τις προοπτικές και τη δύναμη που έχουν για οικονομική ανάπτυξη. Εδώ, θα πρέπει να υποστηριχθεί η καλύτερη εμπορική διάθεση των ποιοτικών προϊόντων της Ελλάδας.
12. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση χαιρετίζει την θετική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα το 2013. Θα συνεχίσει να ενισχύει την τουριστική δυναμική από την Γερμανία προς την Ελλάδα, ώστε να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος στον ελκυστικό αυτό προορισμό, και να προσεγγίσει νέες ομάδες τουριστών, όπως είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας.
13. Η νέα προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 της ΕΕ θα προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση στους δήμους και στις περιφέρειες. Για το λόγο, αυτό θα πρέπει οι Ελληνικοί και Γερμανικοί δήμοι και περιφέρειες να βοηθηθούν και να υποστηριχθούν με αμοιβαιότητα, προκειμένου το νέο αυτό εργαλείο να οδηγήσει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη.
14. Ο διάλογος που ξεκίνησαν τα πολιτικά ιδρύματα είναι ευπρόσδεκτος. Στα πλαίσια της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης προσφέρουν στους δήμους και τις περιφέρειες αξιόλογα ερεθίσματα για να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα καθήκοντά τους. Τα ιδρύματα καλούνται και μελλοντικά να συμβάλλουν στην διμερή συνεργασία των δήμων και των περιφερειών.
15. Οι συμμετέχοντες χαιρετίζουν την δράση της Κοινωνίας των Πολιτών υπό την μορφή Ελληνικών και Γερμανικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και την παρουσία τους στην Τέταρτη Ελληνογερμανική Συνέλευση. Η  «Ελληνογερμανική Πρωτοβουλία της Κοινωνίας των Πολιτών (GGCS)» αποτελεί απαραίτητο βήμα διαλόγου σε μια ευρεία κοινωνική βάση και με την συλλογική δράση των πολιτών.
16. Όλοι οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον δήμαρχο Νυρεμβέργης και πρόεδρο της Γερμανικής Ένωσης Πόλεων, Δρ. Ούλριχ Μάλυ, για την διοργάνωση της Τέταρτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η δυνατότητα, επί τόπου επισκέψεων των δομών του δήμου της Νυρεμβέργης και η συζήτηση γύρω από πρακτικές εμπειρίες, αντικατοπτρίζει επακριβώς το σκεπτικό της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, για μια στοχευμένη και πρακτική ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Η σε βάθος αυτή συζήτηση αποτελεί προϋπόθεση για τη διαμόρφωση του «Δήμου του Μέλλοντος».
17. Οι συμμετέχοντες χαιρετίζουν την απόφαση της Τέταρτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, η Πέμπτη Ελληνογερμανική Συνέλευση να διεξαχθεί τον Οκτώβριο/Nοέμβριο 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο δήμος Ηρακλείου θα αναλάβει την προεδρεία της Πέμπτης Ελληνογερμανικής Συνέλευσης το 2014 από κοινού με έναν Γερμανικό δήμο, ο οποίος στη συνέχεια θα φιλοξενήσει την Έκτη Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV VI). Οι πρόεδροι των δύο αυτών δήμων θα λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ της KEΔE, καθώς και των αντίστοιχων γερμανικών ενώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάτω από την ομπρέλα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
18. Όλοι οι συμμετέχοντες επιδιώκουν την επιτυχημένη υλοποίηση των δράσεων που προέκυψε από τη συστηματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα τους στην Πέμπτη Ελληνογερμανική Συνέλευση τον Οκτώβριο/Nοέμβριο 2014.

19. Η Ελληνογερμανική φιλία και συνεργασία θα οδηγήσει σε συνέργειες σ' όλους τους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρησιμοποιώντας τις συνέργειες αυτές ως πρότυπο αναδεικνύονται οι δυνατότητες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης να προάγει το συμφέρον των πολιτών των δύο χωρών.