Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

9 o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ

 Νοεμ 5 τις 10:05 μ.μ.


σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ),
το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ«Αθηνά») και τον Οργανισμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ)
διοργανώνουν το 9ο  Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία».

Το Συνέδριο είναι αφιερωμένο στον μεγάλο Έλληνα ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη.


Γεώργιος Αποστ. Παυλάκος
Γεν. Γραμματέας ΟΔΕΓ - ΠΟΔ-ΔΕΓ
Φαραντάτων 31 * 115 27 Αθήνα - Ελλάς
τηλ. 210 77 180 77 - κιν. 697 330 99 25
Ιστοσελίδα : 
www.odeg.gr - ηλ. ταχ. odeg@otenet.gr