Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ξεκινούν, το ερχόμενο Σάββατο 16 Νοεμβρίου και ολοκληρώνονται την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου, οι εκλογικές διαδικασίες για τη μεγάλη δομική μεταρρύθμιση της Περιφερειακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να γίνει πράξη το νέο οργανωτικό μοντέλο, που δίνει έμφαση στη συγκρότηση θεματικών τομέων και ουσιαστικό ρόλο στους εκπροσώπους των επαγγελματικών και κοινωνικών δυνάμεων, σε ολόκληρη τη χώρα.
·         Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου θα γίνουν οι εκλογές για τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις. 
·         Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου θα γίνουν εκλογές για τους εκπροσώπους Θεματικών Τομέων. Κάθε επαγγελματικός κλάδος θα εκλέξει, για πρώτη φορά, καταξιωμένους και εξειδικευμένους ανθρώπους, τους ικανούς, στην αντιμετώπιση προβλημάτων και την παραγωγή πολιτικής, που θα μετέχουν στις νομαρχιακές οργανώσεις. Γίνεται έτσι πράξη ένα ουσιαστικό άνοιγμα στην κοινωνία. 
·         Την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες με τις εκλογές προέδρων των Νομαρχιακών Οργανώσεων.