Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

TO BEA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.

ΘΕΜΑ : ΤΟ ΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ.
Σε μια εξαιρετικά επιβαρυμένη για τις επιχειρήσεις περίοδο, η απόφαση της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να επαναφέρει από 1-11-2013 το μέτρο της αναστολής υποβολής  της Αναλυτικής  Περιοδικής Δήλωσης  μέσω διαδικτύου για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν καταβάλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, επισείοντας μάλιστα και την απειλή της επιβολής αναγκαστικών μέτρων, θα οδηγήσει σε αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα λόγω των ανύπαρκτων δυνατοτήτων των επιχειρήσεων.  
Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας εκφράζει την έντονη αντίθεση του με την συγκεκριμένη αλλαγή τη δεδομένη χρονική στιγμή και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, ζητά τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος το οποίο παρείχε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις έστω και δύσκολα να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και να μην προστίθενται στην ήδη μεγάλη λίστα των υποψηφίων προς κλείσιμο επιχειρήσεων.


Η Διοίκηση του ΒΕΑ επισημαίνει ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες για να αντιληφθεί κανείς ότι μετά από μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης η δυνατότητα των επιχειρήσεων να είναι συνεπείς στην καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών είναι οριακή και κάνει έκκληση να επικρατήσει η λογική και όχι επιλογές που οδηγούν στον αφανισμό της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα να προβληματιστούμε όλοι για την επιτυχία των μέχρι σήμερα ακολουθούμενων πολιτικών, τα αποτελέσματα των οποίων μας οδηγούν στην άμεση αναθεώρησή τους.