Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

45 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Αναρτήθηκε από τον/την olympiada στο Ιουνίου 20, 2013
Από τον Πόρτα – Πόρτα
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Για την δόση του γ΄ τριμήνου ύψους 4,8 δισ. ευρώ:
1. Υπαγωγή 12.500 δημοσίων υπαλλήλων σε πρόγραμμα κινητικότητας
2. Περιορισμός των εφοριών σε 140 σε ολόκληρη την χώρα
3. Κατάρτιση έως το τέλος Ιουνίου νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
4. Θέσπιση νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών
5. Ψήφιση νέου νόμου για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας (μέχρι το τέλος 
Ιουνίου).
6. Ενίσχυση αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
7. Κατάρτιση ειδικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των φορολογικών παραβάσεων.
8. Μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια κατά 80%.
9. Νέα νομοθεσία για τα επιδόματα τέκνων και το αργότερο στο τέλος Ιουνίου 2013 να γίνουν οι πρώτες πληρωμές.
10. Αξιολόγηση της απόδοσης των ενεργειών για την είσπραξη φόρων από μεγάλες επιχειρήσεις και άτομα με υψηλό πλούτο.
11. Ολοκλήρωση στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού στο ελληνικό δημόσιο
12. Καθορισμός σχεδίων για προσλήψεις στο Δημόσιο( σε διαβούλευση με την ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ.)
13. Σχέδιο λήψης πρόσθετων μέτρων που θα περιορίζουν τη συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών του Δημοσίου προς τρίτους.
14. Αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων για να προσεγγίσουν τις εμπορικές τιμές.
15. Νόμος για την απλοποίηση και τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για τις διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού.
16. Επικαιροποίηση νομοθεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα.
17. Αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την χρέωση (δικαιώματα) για τη χρήση της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής ενέργειας.
18. Θέσπιση νομοθεσίας για την εκχώρηση των αδειών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και των διαδικασιών αδειοδότησης.
19. Αξιοποίηση των συμμετοχών σε ROSCO και ΓΑΙΑΟΣΕ και κατάρτιση νέου επιχειρηματικού σχέδιο για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
20. Ενεργοποίση του συστήματος κεντρικών προμηθειών και να υπάρξει σύστημα στατιστικής καταγραφής σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, αρχικά στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.
21. Αποσύνδεση των αμοιβών δικηγόρων και μηχανικών από συναλλαγές που φορολογούνται (π.χ. συμβόλαια ακινήτων).
22. Διευκόλυνση της εισόδου στο δικηγορικό επάγγελμα και αποσαφήνιση της φύσης των δικηγορικών αμοιβών που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
23. Να τεθεί σε λειτουργία το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης για την ίδρυση επιχειρήσεων και να διευκολυνθεί η αναγνώριση των επαγγελματικών Προσόντων.
24. Λήψη μέτρων για να μειωθεί κατά 50% το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης, όπως αυτό μετράται από την Παγκόσμια Τράπεζα.
25. Μέτρα για την μείωση των τιμών στην αγορά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όπως π.χ. άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, περισσότερες περιόδους εκπτώσεων και διευκόλυνση των προωθητικών ενεργειών και προσφορών εκτός των περιόδων εκπτώσεων, μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη διάρκεια των πωλήσεων, κ.α.
26. Απελευθέρωση του λιανικού εμπορίου με παρεμβάσεις στα περιθώρια κέρδους και την απελευθέρωση πώλησης επιλεγμένων προϊόντων (π.χ. βιταμίνες).
27. Θέσπιση νέου πλαισίου για την ακτοπλοΐα που θα περιορίζει τις κατηγορίες των δικαιούχων εκπτώσεων στα εισιτήρια και θα καθιστά πιο ευέλικτες τις εργασιακές σχέσεις.
28. Η Τράπεζα της Ελλάδα να έχει ολοκληρώσει μέσα στον Ιούνιο τα νέα τεστ αντοχής των τραπεζών, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία της τρόικας
29. Μεταφορά των καλών στοιχείων του ενεργητικού του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου σε μια συστημική τράπεζα
30. Βελτίωσης της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση τραπεζών και σύνταξη εκθέσεων αρχής γενομένης από τον Ιούνιο.
31. Αλλαγή των εσωτερικών κανονισμών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
32. Ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
33. Δημιουργία στο ΕΤΕΑ ηλεκτρονικού συστήματος ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης.
34. Μείωση των τιμών των φαρμάκων με την επόμενη λίστα φαρμάκων που θα δημοσιευθεί τον Ιούνιο του 2013.
35. Μείωση των περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων στο 15%.
36. Διασφάλιση δημοσίευσης ετήσιων ισολογισμών από όλα τα νοσοκομεία.
37. Επέκταση των προγραμμάτων εργασιακής εμπειρίας για τους μακροχρόνια άνεργους. Για τη δόση του δ’ τριμήνου ύψους 4,4 δισ. ευρώ
38. Αναλυτική λίστα με τους προς κατάργηση φόρους υπέρ τρίτων
39. Ενεργοποίηση της νέας οργανωτικής δομής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την πρόσληψη καταρτισμένου προσωπικού
40. Περιορισμός του αριθμού των εφοριών σε 120 σε ολόκληρη την χώρα
41. Κατάρτιση ειδικής έκθεσης για την κοινωνική προστασία
42. Υπαγωγή 25.000 δημοσίων υπαλλήλων στο πρόγραμμα κινητικότητας.
43. Μεταφορά της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών μεταβατικά στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
44. Νομοθεσία για την μεταρρύθμιση του συστήματος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης με διεύρυνση της βάσης και μείωση κατά 3,9% των ασφαλιστικών εισφορών
45. Αξιολόγηση της ρύθμισης για την εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο
ΠΠ

οlympia.gr