Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Αποσαφηνίσεις στη ρύθμιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για «τους κανόνες ρύθμισης της αγοράς», η οποία επιτρέπει την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, ζήτησε σήμερα το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε διευκρινήσεις επί των ενστάσεων, σημειώνοντας ότι το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές συνιστά σκοπό δημόσιου συμφέροντος, καθώς συνδέεται με την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.
Στις παρατηρήσεις που διατυπώνει στην Έκθεσή του το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής επισημαίνει ότι η ρύθμιση με την σημερινή μορφή της μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 4 και 5 του Συντάγματος, που προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό υπό συνθήκες ισότητας.
Τονίζει ότι «χρήζει πληρέστερης κι επαρκέστερης αιτιολόγησης ο τρόπος κατά τον οποίο θεσπίζεται η δυνατότητα λειτουργίας κατά τις Κυριακές».
Σχετικώς με το ωράριο λειτουργίας επισημαίνει ότι «διαφορετική ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων που εμπορεύονται όμοια ή παρεμφερή είδη δεν επιτρέπεται, εκτός αν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος».
Το Επιστημονικό Συμβούλιο σημειώνει περαιτέρω ότι - όπως έχει η ρύθμιση - ο αριθμός των Κυριακών κατά τις οποίες θα λειτουργούν τα καταστήματα, θα μπορεί να ποικίλει από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, δημιουργώντας άνιση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων.
Υπογραμμίζει ακόμη ότι «εφόσον, όμως, η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, πρέπει να ισχύει για όλες τις Περιφέρειες ο ίδιος αριθμός Κυριακών λειτουργίας τους».
Τέλος, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής αποφαίνεται ότι η δυνατότητα λειτουργίας αποκλειστικώς καταστημάτων κάτω των 250 τ.μ. σε συγκεκριμένες Κυριακές κατ' επιλογή των αντιπεριφεριαρχών, «χρήζει πληρέστερης αιτιολόγησης, ώστε να μην εγείρονται ζητήματα άνισης μεταχείρισης φορέων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά προϊόντων».
Η απάντηση του ΥΠΑΝ
Στο σχετικό σημείωμα που εξέδωσε λίγο αργότερα το υπουργείο Ανάπτυξης επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η δυνατότητα να λειτουργούν τις Κυριακές μόνο τα μικρά (έως 250 τ.μ.) καταστήματα συνιστά σκοπό δημοσίου συμφέροντος καθώς συνδέεται με την ανάκαμψη της οικονομίας.
Αναλυτικά, το υπουργείο διευκρινίζει τα εξής:
-Σε περίπτωση που ο αντιπεριφερειάρχης ή ο δήμαρχος στην περίπτωση των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, δεν αποφασίσουν εντός του τριμήνου που τίθεται από το νόμο, δεν θα μπορούν να λειτουργούν όλα τα καταστήματα όλες τις Κυριακές, αλλά μόνο όσα είναι μικρότερα των 250 τ.μ. και δεν ανήκουν σε αλυσίδες, εμπορικά κέντρα κλπ.
-Η επιλογή να μπορούν να ανοίγουν μέχρι και 45 Κυριακές το χρόνο μόνο τα μικρά καταστήματα, δηλαδή όσα δεν υπερβαίνουν το συνολικό εμβαδό των 250 τ.μ. και δεν ανήκουν σε εμπορικά κέντρα, αλυσίδες, εκπτωτικά χωριά, shops-in-a-shop, ενισχύει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επισημαίνουν και οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των ΜΜΕ, οι οποίες μαστίζονται στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Είναι σαφές ότι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνιστά σκοπό δημοσίου συμφέροντος, καθώς συνδέεται άμεσα με την ανάκαμψη της οικονομίας.
Τέλος, η δυνατότητα του αντιπεριφερειάρχη ή του δημάρχου να αποφασίσει για τις Κυριακές που θα μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα στο χώρο ευθύνης του υλοποιεί την επιλογή της κυβέρνησης να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ανάγκες, οι οποίες εκ των πραγμάτων είναι ανόμοιες, πχ αλλού ανθεί ο χειμερινός και αλλού ο θερινός τουρισμός, υπάρχουν τοπικά πανηγύρια κλπ, επομένως δε μπορεί να γίνει λόγος για ανόμοια μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων.
Αναφορικά εξάλλου με πληροφορίες για αλλαγές στο νομοσχέδιο πριν την ψήφισή του πηγές του υπουργείου ανέφεραν ότι οι τελικές θέσεις θα διατυπωθούν στη Βουλή.ethnos.gr