Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ...ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ


Τα ακίνητα του Υπουργείου Εργασίας - Οι εισπράξεις και... οι πληρωμές
Παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση, η Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Ακίνητης Περιουσίας «ΕΣΤΙΑ», στην οποία το Υπουργείο Εργασίας και όλοι οι εποπτευόμενοι Φορείς του -Ασφαλιστικά Ταμεία και ΟΑΕΔ- θα καταγράφουν πλήρη και λεπτομερειακά στοιχεία για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους, τόσο για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, όσο και για εκείνα που μισθώνουν.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
«1,43 δις € η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων του Υπ. Εργασίας»
- Από τα στοιχεία της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Βάσης Aκίνητης Περιουσίας «ΕΣΤΙΑ» προκύπτει ότι το σύνολο της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ανέρχεται στα 1,43 δισ. Ευρώ.
- Από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτουν οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διαπιστώνεται ότι, 342 ακίνητα χρησιμοποιούνται για κάλυψη αναγκών στέγασης των ίδιων των ΦΚΑ, συνολικής αντικειμενικής αξίας 824.021.649,8 ευρώ.
«1.259.239,38 € τα μηνιαία έσοδα από την ενοικίαση κτιρίων σε τρίτους»
- Από τα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται για ίδιες ανάγκες στέγασης, οι ΦΚΑ εκμισθώνουν συνολικά 70 ακίνητα σε τρίτους. 
Πρόκειται για 8 Φορείς και η συνολική αντικειμενική αξία εκμισθούμενων ακινήτων ανέρχεται στα 450.015.952,36 ευρώ. 
Το ετήσιο εισπραττόμενο ενοίκιο για το σύνολο των μισθωμένων ακινήτων υπολογίζεται στα 15.110.872,56 ευρώ και αντιστοιχεί στο 3,36% της αντικειμενικής αξίας.
«863.894,24 € το μηνιαίο κόστος ενοικίασης 230 κτιρίων από το ΙΚΑ»
- Για την κάλυψη των αναγκών τους οι ΦΚΑ ενοικιάζουν 413 ακίνητα και καταβάλλουν μηνιαία 1.235.981,65 ευρώ.
«92 τα προς αξιοποίηση ακίνητα του Υπουργείου Εργασίας»
- Αναλύοντας τα δεδομένα, προκύπτει πως, 92 ακίνητα (κτίρια και οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας 155.308.619.2 ευρώ είναι προς αξιοποίηση.
«Σημαντικές οι αποκλίσεις μεταξύ τιμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων»
- Αναλύοντας τα στοιχεία των μισθωμένων και εκμισθωμένων ακινήτων των ΦΚΑ διαπιστώνονται σημαντικές αποκλίσεις ως προς την τιμή μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων ανά φορέα με εξαίρεση το ΙΚΑ, όπου η τιμή του μισθώματος συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με την τιμή εκμίσθωσης ανά τμ. 
Ενδεικτικά,
ΙΚΑ: ΜΙΣΘΩΣΗ (5,45 €) ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (4,98 €)
ΟΑΕΕ: ΜΙΣΘΩΣΗ (5,54 €) ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (2,90 €)
ΕΤΑΠ - ΜΜΕ: ΜΙΣΘΩΣΗ (8,22 €) ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (1,91 €)
ΕΤΑΑ: ΜΙΣΘΩΣΗ (8,74 €) ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ (4,58 €).

epoli.gr