Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013

ΟΓΑ : ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ

Σε 46 δόσεις μπορούν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στον ΟΓΑ όσοι έχουν χρέη από ασφαλιστικές εισφορές στον Οργανισμό. Τι προβλέπει η εγκύκλιος για την ένταση στηρύθμιση.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του ΟΓΑ αναφορικά με τις διαδικασίες ένταξης στη ρύθμιση «Νέα Αρχή».
Η δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και σε οφειλέτες οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών τους ή υπήχθησαν αλλά έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων.
Στη ρύθμιση μπορούν να μπουν όσοι καταβάλλουν ανελλιπώς τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές τους από 01-01-2013 και στο εξής.
Σύμφωνα με το νόμο, ο διακανονισμός γίνεται σε 46 δόσεις, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2017.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που ξεκινούν από τα 500 ευρώ, ενώ η μηνιαία δόση ορίζεται από 20 έως 200 ευρώ.
Το ελάχιστο ποσό δόσης, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, είναι:
-Για οφειλές από 500 έως 1.380 ευρώ, 20 ευρώ.
-Από 1.380 έως 3.000 ευρώ, 50 ευρώ.
-Από 3.000 έως 5.000 ευρώ, 75 ευρώ.
-Από 5.000 έως 7.000 ευρώ, 100 ευρώ.
-Και για οφειλές άνω των 10.000, 200 ευρώ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός επτά εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταβληθεί και η τρέχουσα εισφορά του εξαμήνου.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, οι οφειλέτες δικαιούνται τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας με διάρκεια ισχύος έξι μηνών.
Η αίτηση για ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του της ιστοσελίδας του ΟΓΑ στη διεύθυνση www.oga.gr.


newsit.gr