Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Η ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΕΝ ΜΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΧΑΧΑΡΑΤΣΙΑ


Επιβάλλονται ακόμα και ύστερα από την επίτευξη των στόχων

H απόφαση για το χαράτσι στη νοσηλεία των 25 ευρώ, είχε συνυπογραφεί από την συγκυβέρνηση (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) και την Τρόικα ως όρος του μνημονίου και είχε επικυρωθεί με ψήφιση στη Βουλή. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας προσπαθεί να βρει τρόπο να δικαιολογήσει την εφαρμογή του, καθώς είχε δεσμευτεί ότι δεν θα εφαρμοζόταν το μέτρο αυτό αν επιτυγχανόταν ο στόχος της νοσοκομειακής δαπάνης. Στόχος που επιτεύχθηκε.
Είναι ένα σοβαρό πλήγμα στην κοινωνική συνοχή να επιχειρείται η επίλυση της υγειονομικής ασφάλειας των ανασφάλιστων με την επιπλέον επιβάρυνση των πολιτών που προσφεύγουν προς θεραπεία στα νοσοκομεία από 1/1/2014 σε μια περίοδο που οι πολίτες πλήττονται από υπερφορολόγηση, μείωση δικαιωμάτων περίθαλψης, ανεργία και μείωση των εισοδημάτων τους. Η στροφή στην πρόληψη, στις εναλλακτικές αφάρμακες θεραπείες, στην προαγωγή της κοινωνικής υγείας και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης δομής περίθαλψης μαζί με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ορθολογικοποίηση του ασφαλιστικού και υγειονομικού συστήματος μπορούν να συνδράμουν στη βιωσιμότητα των κοινωνικοασφαλιστικών ταμείων. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι θετική η αύξηση της χρήσης γενοσήμων στο 60% με την παρατήρηση της αυστηρής εφαρμογής του κώδικα ελέγχων που αφορά την ασφαλή χρήση τους.