Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

"ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ" ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΑναρτήθηκε από τον/την arch στο Απριλίου 22, 2013
Σε άρση των εμποδίων στις μεταβιβάσεις ακινήτων από οφειλέτες του Δημοσίου, εφόσον έχουν άλλη περιουσία ή εγγύηση τρίτων ίση με το ύψος της οφειλής, προχωρά… το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να μην εμποδίζονται οι συναλλαγές.
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, θα επιτρέπονται στο εξής, προς διευκόλυνση των οφειλετών, οι μεταβιβάσεις ακινήτων ακόμα και αν το τίμημα της πώλησης είναι μικρότερο από το ύψος της οφειλής. Με την απόφαση αυτή διευκολύνονται συναλλαγές, όπως επίσης και η εξόφληση των χρεών προς το Δημόσιο.
Με την νέα υπουργική απόφαση δίνεται η δυνατότητα σε οφειλέτες του Δημοσίου να λαμβάνουν βεβαίωση οφειλής ακόμα και αν το προϊόν της μεταβίβασης δεν εξοφλεί πλήρως το ύψος των οφειλών τους, αρκεί οι εναπομείνασες οφειλές να διασφαλίζονται είτε από λοιπά περιουσιακά στοιχεία είτε από εγγυήσεις τρίτων.
Με το ισχύον καθεστώς στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν επιτρεπόταν η έκδοση βεβαίωσης οφειλής, που αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταβίβαση, εάν το τίμημα της μεταβίβασης δεν εξοφλούσε πλήρως τις οφειλές προς το Δημόσιο.
Πηγή: e-go.gr