Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ !


Θεώρησα στοιχειώδη ποχρέωσή μου ς γιατρός νά προσφέρω δωρεάν τιςπηρεσίες μου σέ ναξιοπαθοντες συνανθρώπους μου στό Κοινοτικό Πολυιατρεο το γ. Στεφάνου. Μετά πό 10μηνο παρουσία μου κε μαθατυχαίως, τι ς συνταξιοχος ατρός δέν εχα ατό τό δικαίωμα και διέτρεχα τόν κίνδυνο νά συρθ στά δικαστήρια ... γιά τήν νιδιοτελῆ μου προσφορά,  ποία μάλιστα γινόταν χι στήν διωτική μου κατοικία λλά σέ κοινόχρηστο, πίσημο, δημοτικό χρο.
Ζήτησα καί βρκα τό σχετικό γγραφο καί δού:
"'Ιατρικός Σύλλογος θηνν" ρ. πρωτ. 25191/14-10-2011 "... θα πρέπει να μη γίνεται δεκτή η εθελοντική παροχή ιατρικν υπηρεσιν πό συνταξιούχους(από το ΤΣΑΥ) ιατρούς,.. κλπ)
νήκουστο!
πιτρέπεται νά βγαίνουν ξω πό τίς φυλακές καί νά περπατον λεύθεροι οφονιάδες, ο μποροι ναρκωτικν, ο παιδεραστές, κλπ. ναστέλλεται προφυλάκιση, μετά πό χρηματική γγύηση, ατν πού κατάκλεψαν τοΔημόσιο.
Καί δέν πιτρέπεται σέ ιατρό (Καρδιολόγο!)  ποος ναγκάσθηκε να κλείσει τόατρεο του, γιά νά μή χάσει τή δεύτερή του σύνταξη, να προσφέρει δωρεάν τίςπηρεσίες του στούς συνανθρώπους του σέ ατή την τραγική περίοδο πού διέρχεται  χώρα μας.
ρωτ
άν συναντήσω στήν θνική δό τραυματία πό τροχαο, χω τήν δεια τςπολιτείας ... νά τόν βοηθήσω;
Δέν ντρεπόμαστε!!!
Κωνσταντίνος Ἐρρίπης, καρδιολόγος.